Informacija atnaujinta 2019-05-16
Atidaryti prašymų sąrašą naujame naršyklės lange


1. Prašymas Nr. 1B-16/2016 (byla Nr. 11/2016)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2016-06-29
Bylą rengia V.Greičius
Sprendimas dėl prašymo priėmimo (2016-08-29, Nr. KT24-S13/2016)
Potvarkis dėl bylos rengimo (2016-08-29, Nr. 2B-43)


2. Prašymas Nr. 1B-11/2017 (byla Nr. 10/2017)
Prašymą pateikė Vilniaus apygardos administracinis teismas
Prašymas gautas 2017-06-05
Bylą rengia D.Jočienė
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2017-06-16, Nr. 2B-38)


3. Prašymas Nr. 1B-2/2018 (byla Nr. 2/2018)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2018-01-16
Bylą rengia V.Milius
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2018-01-30, Nr. 2B-7)


4. Prašymas Nr. 1B-8/2018 (byla Nr. 6/2018)
Prašymą pateikė Vilniaus apygardos teismas
Prašymas gautas 2018-03-09
Bylą rengia V.Greičius
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2018-03-23, Nr. 2B-20)


5. Prašymas Nr. 1B-12/2018 (byla Nr. 10/2018)
Prašymą pateikė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Prašymas gautas 2018-04-06
Bylą rengia D.Petrylaitė
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2018-04-25, Nr. 2B-33)


6. Prašymas Nr. 1B-13/2018 (byla Nr. 9/2018)
Prašymą pateikė Vilniaus m. apyl. teismas
Prašymas gautas 2018-04-10
Bylą rengia J.Stripeikienė
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2018-04-20, Nr. 2B-31)


7. Prašymas Nr. 1B-14/2018 (byla Nr. 14/2018)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2018-05-16
Bylą rengia E.Baltutytė
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2018-08-31, Nr. KT17-S7/2018)
Potvarkis dėl bylos rengimo (2018-08-31, Nr. 2B-47)


8. Prašymas Nr. 1B-15/2018 (byla Nr. 11/2018)
Prašymą pateikė Vilniaus apygardos administracinis teismas
Prašymas gautas 2018-06-13
Bylą rengia G.Goda
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2018-06-26, Nr. 2B-38)


9. Prašymas Nr. 1B-16/2018 (byla Nr. 13/2018)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2018-06-15
Bylą rengia G.Mesonis
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2018-08-30, Nr. KT16-S6/2018)
Potvarkis dėl bylos rengimo (2018-09-05, Nr. 2B-49)


10. Prašymas Nr. 1B-17/2018 (byla Nr. 12/2018)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2018-08-13
Bylą rengia D.Jočienė
Potvarkis dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2018-08-31, Nr. 2B-43)


11. Prašymas Nr. 1B-18/2018 (byla Nr. 16/2018)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2018-08-13
Bylą rengia J.Stripeikienė
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2018-10-05, Nr. KT19-S9/2018)
Potvarkis dėl bylos rengimo (2018-10-05, Nr. 2B-54)


12. Prašymas Nr. 1B-19/2018 (byla Nr. 15/2018)
Prašymą pateikė Vilniaus apygardos administracinis teismas
Prašymas gautas 2018-08-13
Bylą rengia E.Baltutytė
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį (2018-09-20, Nr. KT18-S8/2018)
Potvarkis dėl bylos rengimo (2018-09-20, Nr. 2B-51)


13. Prašymas Nr. 1B-20/2018 (byla Nr. 17/2018)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2018-09-28
Bylą rengia G.Mesonis
Potvarkis dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2018-10-19, Nr. 2B-56)


14. Prašymas Nr. 1B-22/2018 (byla Nr. 19/2018)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2018-11-07
Bylą rengia D.Petrylaitė
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2018-11-20, Nr. 2B-63)


15. Prašymas Nr. 1B-24/2018 (byla Nr. 2/2019)
Prašymą pateikė Regionų apygardos administracinis teismas
Prašymas gautas 2018-12-10
Bylą rengia J.Stripeikienė
Sprendimas dėl prašymo priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2019-01-10, Nr. KT1-S1/2019)
Potvarkis dėl bylos rengimo (2019-01-11, Nr. 2B-6)


16. Prašymas Nr. 1B-25/2018 (byla Nr. 1/2019)
Prašymą pateikė Regionų apygardos administracinis teismas
Prašymas gautas 2018-12-17
Bylą rengia E.Baltutytė
Potvarkis dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2019-01-09, Nr. 2B-4)


17. Prašymas Nr. 1B-27/2018 (byla Nr. 3/2019)
Prašymą pateikė Vilniaus m. apyl. teismas
Prašymas gautas 2018-12-31
Bylą rengia V.Greičius
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2019-01-17, Nr. 2B-9)


18. Prašymas Nr. 1B-1/2019 (byla Nr. 4/2019)
Prašymą pateikė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Prašymas gautas 2019-01-02
Bylą rengia
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2019-02-12, Nr. KT7-S6/2019)
Potvarkis dėl bylos rengimo (2019-02-12, Nr. 2B-12)


19. Prašymas Nr. 1B-5/2019 (byla Nr. 5/2019)
Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2019-02-22
Bylą rengia D.Petrylaitė
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2019-03-21, Nr. KT10-S7/2019)
Potvarkis dėl bylos rengimo (2019-03-26, Nr. 2B-15)


20. Prašymas Nr. 1B-6/2019 (byla Nr. 6/2019)
Prašymą pateikė Regionų apygardos administracinis teismas
Prašymas gautas 2019-03-25
Bylą rengia E.Baltutytė
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2019-04-10, Nr. 2B-18)


21. Prašymas Nr. 1B-7/2019 (byla Nr. )
Prašymą pateikė Lietuvos Respublikos teisingumo ministras
Prašymas gautas 2019-04-23
Išankstinį tyrimą atlieka D.Jočienė