En

Viešųjų pirkimų taisyklės

 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių aktuali redakcija 

Paskelbimo CVP IS data: 2016-11-09