En

Teismo naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų atitikties Konstitucijai

2017-06-23

Pirmadienį, birželio 26 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 320 straipsnio 4 dalis tiek, kiek ja draudžiama baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar kai kurios Valstybės tarnybos ir Kriminalinės žvalgybos įstatymų nuostatos neprieštarauja Konstitucijai

2017-06-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 22 straipsniui ir 33 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalis ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Politinių partijų įstatymo straipsnis, kuriame nustatyta valstybės biudžeto asignavimų politinės partijos veiklai finansuoti dydžio apskaičiavimo, paskirstymo ir mokėjimo tvarka, neprieštarauja Konstitucijai

2017-06-19

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Politinių partijų įstatymo 21 straipsnis, kuriame nenustatyta, kad tais biudžetiniais metais, kai įvyksta nauji Seimo rinkimai, valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti...

Pareiškėjai grąžintas prašymas ištirti Administracinių bylų teisenos įstatymo kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai

2017-06-06

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1, 2 dalys, kuriose nustatyti skundų padavimo administraciniam teismui terminai, atitinka Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta išimtinė valstybės nuosavybė, nuostatas, taip pat Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą.

Pradedama nagrinėti byla dėl Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos atitikties Konstitucijai

2017-06-05

Antradienį, birželio 6 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka nagrinės bylą pagal pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 320 straipsnio 4 dalis...

Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, kuria įtvirtintas vienas iš pagrindų panaikinti atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimą, neprieštarauja Konstitucijai

2017-05-30

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 34(23) straipsnio 19 dalies 6 punktas, kuriuo įtvirtintas vienas iš pagrindų panaikinti atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimą, neprieštarauja Konstitucijai.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos, kuria įtvirtintas vienas iš pagrindų panaikinti atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimą, atitikties Konstitucijai

2017-05-29

Antradienį, gegužės 30 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimas taikant tarnybinę atsakomybę prieštarauja Konstitucijai

2017-05-26

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymas ištirti, ar Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalies (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 33 straipsnio 1 dalies (2015 m. birželio 25 d. redakcija), Kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.

Priimta dalis prašymo ištirti Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitiktį Konstitucijai, dalis prašymo grąžinta pareiškėjai

2017-05-23

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Vyriausybės prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo (toliau – Respublikos Prezidento įstatymas) 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, tačiau pareiškėjai grąžinta ta prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti, ar Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai.

Priimtas nagrinėti Seimo paklausimas, ar Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-05-19

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarime išdėstytas paklausimas, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo nario Kęstučio Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.