En

Teismo naujienos

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti teisės aktų, susijusių su teise į paramą būstui išsinuomoti, atitiktį Konstitucijai

2017-12-12

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą ištirti kai kurių Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti, Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymų nuostatų, taip pat Vyriausybės nutarimo, kuriuo nustatytas Vyriausybės remiamų pajamų dydis, atitiktį Konstitucijai.

Baigėsi bylos dėl Seimo paklausimo, ar Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmai prieštarauja Konstitucijai, nagrinėjimas

2017-12-05

Antradienį, gruodžio 5 d., Konstitucinis Teismas žodinio proceso tvarka viešame posėdyje baigė nagrinėti pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 6 d. nutarime išdėstytą paklausimą, ar Seimo nario Mindaugo Basčio konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

Priimta dalis prašymo ištirti, ar kai kurios Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai

2017-12-04

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 39 straipsnio 2 daliai neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (2016 m. birželio 28 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nėra nustatyta, kad moteriai, gavusiai pajamų iš sporto veiklos nesiverčiant atitinkama individualia veikla ir turinčiai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą, kuriai pasibaigė sportinės veiklos sutartis, motinystės išmoka mokama šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pradedamas nagrinėti Seimo paklausimas, ar Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-12-04

Antradienį, gruodžio 5 d., 9 val. Konstitucinis Teismas žodinio proceso tvarka viešame posėdyje nagrinės pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 6 d. nutarime išdėstytą paklausimą, ar Seimo nario Mindaugo Basčio konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos dėl teismo teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio neprieštarauja Konstitucijai

2017-12-01

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ) 86 straipsnio (2006 m. spalio 12 d. redakcija) 3 dalis, pagal kurią teismas, nustatęs, kad kūriniai ar gretutinių teisių objektai buvo panaudoti be kolektyvinio administravimo asociacijos licencijos, galėjo priimti sprendimą išieškoti iš naudotojo du kartus didesnį atlyginimą, negu priklausytų mokėti pagal suteiktą licenciją neprieštaravo Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

Skelbiamas nutarimas byloje, kurioje tiriama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos dėl teismo teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio atitiktis Konstitucijai

2017-11-30

Penktadienį, gruodžio 1 d., 9 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą ištirti, ar Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 86 straipsnio 3 dalis, pagal kurią teismas, nustatęs, kad kūriniai ar gretutinių teisių objektai buvo panaudoti be kolektyvinio administravimo asociacijos licencijos, galėjo priimti sprendimą išieškoti iš naudotojo du kartus didesnį atlyginimą, negu priklausytų mokėti pagal suteiktą licenciją naudoti kūrinį ar gretutinių teisių objektą, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjai Seimo narių grupei grąžintas prašymas ištirti kai kurių Elektros energetikos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai ir kai kurių Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams

2017-11-28

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti kai kurių Elektros energetikos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, taip pat Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 1 priedo nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams.

Pradedama nagrinėti byla, kurioje tiriama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos dėl teismo teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio atitiktis Konstitucijai

2017-11-28

Trečiadienį, lapkričio 29 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka nagrinės bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą ištirti, ar Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 86 straipsnio 3 dalis...

Priimta dalis Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė laikinai ne konkurso būdu paskirti teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2017-11-24

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo...

Baigėsi bylos dėl Seimo paklausimo, ar Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai prieštarauja Konstitucijai, nagrinėjimas

2017-11-20

Pirmadienį, lapkričio 20 d., Konstitucinis Teismas uždarame posėdyje žodinio proceso tvarka baigė nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarime išdėstytą paklausimą, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo nario Kęstučio Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.