Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Teisės aktų konstitucingumo problema Laikinojo Pagrindinio Įstatymo galiojimo laikotarpiu

Informacija atnaujinta: 2018-05-14 08:53

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“, Lietuvos Respublikos įstatymai „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“ ir „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ atvėrė duris Lietuvos konstitucionalizmo plėtrai ir konstitucinės kontrolės koncepcijos formavimuisi.
Trečiajame dokumente, sustabdžius 1938 m. gegužės 12 d. Konstitucijos galiojimą, buvo įtvirtinta pereinamojo laikotarpio konstitucinė santvarka – patvirtintas Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. 1990 m. birželio 18 d. Aukščiausiajai Tarybai pateiktas Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos parengtas Konstitucinio Teismo įstatymo projektas, tačiau dėl įvairių aplinkybių jis nebuvo priimtas. Nors Laikinojo Pagrindinio Įstatymo galiojimo laikotarpis buvo labai svarbus Lietuvos konstitucionalizmo istorijoje, tačiau tam tikros kliūtys trukdė į jo teisės normų sistemą integruoti konstitucinės kontrolės funkciją. Sklandžiam konstitucinės kontrolės instituto veikimui būtų trukdę tai, kad Laikinojo Pagrindinio Įstatymo normų sistema buvo gana prieštaringa ir nenuosekli, be to, buvo labai lengva jo keitimo tvarka, šis teisės aktas nuolatos keistas ir papildytas.