Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Konstitucinės kontrolės ištakos Atgimimo laikotarpiu (1988–1990)

Informacija atnaujinta: 2018-05-14 08:52

Konstitucinės kontrolės modelį pradėta kurti Atgimimo laikotarpiu (1988–1990). Idėja įsteigti konstitucinį teismą pirmą kartą suformuluota Lietuvos mokslų akademijos iniciatyva 1988 m. vasarą parengtame Lietuvos TSR konstitucijos projekte ir šio projekto pagrindu parengtoje kitoje tos konstitucijos versijoje. Tuo metu rengta Lietuvos TSR konstitucija nebuvo priimta, tačiau konstitucinio teismo, kaip demokratinės sistemos veikimo užtikrinimo institucinės formos, idėja išliko itin populiari.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23 d. buvo priimta Rezoliucija Nr. 25 „Dėl Konstitucinio Teismo įsteigimo“. Suvažiavimas siūlė Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai įsteigti Konstitucinį Teismą, kuris vykdytų „įstatymų ir įstatyminių aktų priežiūrą“. Konstitucinės kontrolės sukūrimas buvo neatsiejamas nuo pastangų stiprinti Lietuvos suverenitetą, priešintis politiniam ir teisiniam SSRS diktatui. Reaguodama į Maskvos iniciatyvą sukurti vieną konstitucinės priežiūros sistemą visoje SSRS, tuometinė Aukščiausioji Taryba paskelbė, kad SSRS įstatymas „Dėl konstitucinės priežiūros TSR Sąjungoje“ Lietuvos teritorijoje negalioja nuo jo priėmimo dienos, o 1990 m. sausio 31 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas sudarė darbo grupę, kuri turėjo parengti Konstitucinio Teismo įstatymo projektą. Nė vienas iš keleto projektų nebuvo priimtas, tačiau visos šios iniciatyvos rodė, jog 1990 m. pradžioje buvo subrendusi nuomonė, kad būsimoje valstybės struktūroje konstitucinės kontrolės institucija turės būti labai svarbus veiksnys kuriant demokratinę teisinę valstybę.