Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

1993 m. vasario–kovo mėn. Seimas paskyrė Konstitucinio Teismo teisėjus

Informacija atnaujinta: 2018-05-14 09:37

Pagal referendume priimtą įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ Konstitucinio Teismo teisėjai, o iš jų – pirmininkas, turėjo būti paskirti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po Respublikos Prezidento išrinkimo. Pirmą kartą skiriant teisėjus trys iš jų turėjo būti skiriami trejiems metams, trys – šešeriems ir trys – devyneriems.
Įgyvendindamas Konstituciją ir šį įstatymą, Seimas 1993 m. vasario–kovo mėn. paskyrė visus Konstitucinio Teismo teisėjus. Konstitucinio Teismo pirmininku 1993 m. kovo 23 d. buvo paskirtas J. Žilys. Konstitucinis Teismas tapo pirmąja naujai įsteigta 1992 m. Konstitucijoje numatyta valstybės institucija. Visos kitos joje numatytos, bet iki jos galiojimo neegzistavusios institucijos įsteigtos gerokai vėliau: Seimo kontrolieriaus (ombudsmeno) įstaiga įsteigta 1994 m., reformuota – keturių pakopų vietoj dviejų – teismų sistema pradėjo veikti 1995 m. pradžioje, net Respublikos Prezidento rinkimai įvyko 1993 m. vasario 14 d.
Konstitucinio Teismo įstatymas priimtas 1993 m. vasario 13 d., praėjus vos trims mėnesiams nuo Konstitucijos įsigaliojimo, ir netrukus pradėta jį formuoti. Taip greitai įsteigti Konstitucinį Teismą paskatino būtinybė išrinkti pirmąjį atkūrus Nepriklausomybę valstybės vadovą: pagal Konstituciją išrinktasis Respublikos Prezidentas gali pradėti eiti šias pareigas tik prisiekęs, priesaiką turi priimti Konstitucinio Teismo pirmininkas arba vienas iš teisėjų, todėl turėjo būti įsteigta atitinkama institucija – Konstitucinis Teismas.