Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

1993 m. balandžio 22 d. nutarimu Seimas Konstitucinio Teismo būstinei paskyrė pastatą

Informacija atnaujinta: 2018-05-14 09:38

Seimui baigus formuoti Konstitucinio Teismo sudėtį ir paskyrus jo pirmininką, teisėjai į pirmuosius pasitarimus rinkdavosi Seimo Juridinio skyriaus vedėjo kabinete. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo įstatymo 90 straipsnį, pagal kurį Konstitucinio Teismo posėdžiai vyksta jo nuolatinėje būstinėje, buvo laikomasi pozicijos, kad jis negalės pradėti nagrinėti konstitucinės justicijos bylų tol, kol neturės savo nuolatinės būstinės.
Beje, baigiant svarstyti Konstitucinio Teismo įstatymo projektą diskutuota, ar nereikėtų šio teismo buveinės iškelti į Trakus ar Klaipėdą, tačiau nuspręsta, kad Konstitucinio Teismo pastatas turi būti centrinėje Vilniaus dalyje ir simbolizuoti teisminės valdžios svarbą valstybės institucijų struktūroje.
1993 m. kovo 18 d. įvyko pirmasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo darbo organizavimo klausimais spręsti komisijos posėdis. Komisija vieningai sutarė, jog skiriant pastatą Konstituciniam Teismui būtina vadovautis nuostata, kad šis pastatas turi būti atskiras, jis privalo atitikti tikslinę savo paskirtį, taip pat reprezentuoti aukščiausią teisminę valdžią. Pirmajame Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pastato“ projekte rašoma: „Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vaidmenį Lietuvos Respublikos valdžios institucijų sistemoje, siekdamas įprasminti Konstitucinio Teismo būstinės – pastato vietą Vilniaus mieste – ilgaamžėje istorinėje Lietuvos sostinėje, vadovaudamasis nuostata, kad Vilniaus miesto Gedimino prospekte telkiasi pagrindinės Lietuvos valstybės valdžios ir valdymo institucijos, nutaria Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui skirti pastatą, kuris yra Vilniuje, Gedimino pr. Nr. 3.“ Tačiau svarstant nutarimo projektą buvo nuspręsta padaryti pertrauką ir komisijai pagalvoti apie kitas Konstitucinio Teismo pastato alternatyvas.
1993 m. balandžio 22 d. Seimo posėdyje vėl svarstytas Konstitucinio Teismo būstinės klausimas. Atkreipus dėmesį į tai, kad Konstitucinis Teismas negali pradėti darbo, siūlyta nedelsiant priimti sprendimą dėl patalpų, esančių Vilniuje, Gedimino pr. 36, kuriose tuo metu buvo įkurdintos Energetikos ministerija ir Atominės saugos inspekcija. Nutarimas dėl Konstitucinio Teismo pastato buvo priimtas solidžia balsų persvara. Už nutarimą balsavo 59 Seimo nariai, prieš – 8, 11 susilaikė. Nutarimo preambulėje buvo paliktos anksčiau suformuluotos nuostatos dėl Konstitucinio Teismo vaidmens valdžios institucijų sistemoje. Taigi 1993 m. balandžio 22 d. nutarimu Seimas Konstitucinio Teismo būstinei paskyrė pastatą, esantį Vilniuje, Gedimino pr. 36, ir 1993 m. rugpjūčio 1 d. jis perėjo į Konstitucinio Teismo balansą. Šis pastatas, architekto Zygmunto Tarasino suprojektuotas Prekybos ir pramonės rūmams, pastatytas 1931 m.

Sudarius būtiniausias darbo sąlygas rengtis teismo posėdžiams, Konstitucinis Teismas visuomenei, valstybės valdžios ir valdymo institucijoms pranešė, kad nuo 1993 m. rugpjūčio 2 d. pradedami oficialiai registruoti prašymai ištirti, ar teisės aktai atitinka Konstituciją.