Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-111

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2014 m. gegužės 12 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-33/2014) „ištirti, ar:

- 2009-07-17 Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas Nr. XI-361 (2009-04-23 įstatymo Nr. XI-224 redakcija, 2009-07-17 įstatymo Nr. XI-361 redakcija; 2010-07-02 įstatymo Nr. XI-980 redakcija; 2011-11-22 įstatymo Nr. XI-1726 redakcija; 2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1840 redakcija) ta apimtimi, kuria laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2012-04-30 Generalinės prokuratūros Departamento vyriausiojo prokuroro pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 14,7 iki 12,94, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą", konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principams;

- 2011-12-21 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1834 (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1834 redakcija; 2012-12-20 įstatymo Nr. XII-111 redakcija) ta apimtimi, kuria laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-12-31 Generalinės prokuratūros Departamento vyriausiojo prokuroro pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 12,94 iki 11,97, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą", konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principams;

- Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis (2009-04-23 įstatymo Nr. XI-224, 2010-06-30 įstatymo Nr. XI-951, 2011-11-22 įstatymo Nr. XI-1727 redakcijos), Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnis (2009-07-17 įstatymo Nr. XI-361, 2010-07-02 įstatymo Nr. XI-980, 2011-11-22 įstatymo Nr. XI-1726 redakcijos), Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnis (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1834, 2012-12-20 įstatymo Nr. XII-111 redakcijos) tiek, kiek juose buvo nustatyti neproporcingai sumažintų Generalinės prokuratūros Departamento vyriausiojo prokuroro pareiginės algos koeficientų įsigaliojimo terminai bei tiek, kiek šie terminai buvo pratęsinėjami, neprieštaravo Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 dalies nuostatai „įstatymui <...> visi asmenys lygūs", 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą", konstituciniam teisinės valstybės principui.“

 

  1. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gediminas Mesonis

2014 m. balandžio 30 d.