Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2014 m. gegužės 20 d. Nr. 2B-114

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2014 m. gegužės 27 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-34/2014) „ištirti:

- ar 2009-07-17 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas Nr. XI-361 (2009-07-17 įstatymo Nr. XI-361 redakcija; 2010-07-02 įstatymo Nr. XI-980 redakcija; 2011-11-22 įstatymo Nr. XI-1726 redakcija; 2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1840 redakcija) tiek, kiek laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2012-05-01 apygardų prokuratūrų skyriaus vyriausiųjų prokurorų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 10,4 iki 9,72, apygardų prokuratūrų skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 10,1 iki 9,54, apygardų prokuratūrų prokurorų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 9,5 iki 9,03, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų apylinkių prokuratūrų skyriaus vyriausiųjų prokurorų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 8,5 iki 8,2, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų apylinkių prokuratūrų skyriaus vyriausiųjų prokurorų pavaduotojų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 8,4 iki 8,11, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų apylinkių prokuratūrų prokurorų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 8,3 iki 8,01, kitų rajonų (miestų) apylinkių prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 9,3 iki 8,88 neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principams;

- ar 2011-12-21 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1834 (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1834 redakcija; 2012-12-30 įstatymo Nr. XII-111 redakcija) tiek, kiek laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-12-31 apygardų prokuratūrų specializuoto skyriaus vyriausiajam prokurorui nustatytas 9,72 pareiginės algos koeficientas, o specializuoto skyriaus prokurorui - 9,45 neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principams;“

 

  1. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 Gediminas Mesonis

2014 m. gegužės 20 d.