Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2014 m. gegužės 20 d. Nr. 2B-116

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2014 m. gegužės 27 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-36/2014) „ištirti:

- ar 2009-07-17 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas Nr. XI-36I (2009-07-17 įstatymo Nr. XI-361 redakcija; 2010-07-02 įstatymo Nr. XI-980 redakcija; 2011-11-22 įstatymo Nr. Xl-1726 redakcija; 2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1840 redakcija) tiek, kiek laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2012-05-01 apygardų prokuratūrų prokurorų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 9,5 iki 9,03, Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro - nuo 8,5 iki 8,2, o prokuroro - nuo 8,3 iki 8,01 neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principams;

- ar 2011-12-21 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1834 (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1834 redakcija; 2012-12-30 įstatymo Nr. XII-111 redakcija) tiek, kiek laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-12-31 apygardų prokuratūrų specializuoto skyriaus prokurorui nustatytas 9,45 pareiginės algos koeficientas, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principams;“

  1. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 Gediminas Mesonis

2014 m. gegužės 20 d.