Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2014 m. gegužės 27 d. Nr. 2B-117

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2014 m. birželio 3 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo (Nr. 1B-37/2014) ištirti „ar:

  1. Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. sausio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (2013-01-17, Nr. XII-169, Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2012, Nr. 76-3939) pagal priėmimo procedūrą neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 76 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui;
  2. Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. sausio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (2013-01-17, Nr. XII-169, Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2012, Nr. 76-3939) pagal įsigaliojimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui;
  3. Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. sausio 17 d. priimto Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (2013-01-17, Nr. XII-169, Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2012, Nr. 76-3939) 20 straipsnio 6 dalyje nustatytas reguliavimas, ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad peržiūrėti fiksuotų tarifų didžiausi gali dydžiai taikomi tik gamintojams, kurių elektrinėms leidimas gaminti elektros energiją išduotas po šių tarifų įsigaliojimo dienos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai; Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2 ir 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.“

 

  1. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

 Elvyra Baltutytė

2014 m. gegužės 27 d.