Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2014 m. gegužės 27 d. Nr. 2B-118

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2014 m. birželio 3 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Vilniaus apygardos teismo prašymo (Nr. 1B-38/2014) “ištirti, ar 1991-06-18 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. 1-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ (nuo 1996-04-26 galiojusi redakcija) 12 straipsnio 10 punktas bei 9 punktas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo“ (nuo 1996-03-02 galiojus redakcija) 12.4 punktas tiek, kiek šiomis nuostatomis sukuriamos prielaidos žemės naudotojui nutraukus veiklą žemės sklype (savanoriškai atsisakius toliau nuomotis žemės sklypą ar abipusiu susitarimu nutraukus nuomos sutartį) reikalauti kompensacijos iš žemės savininko už sodinius, uogynus ir kitus objektus, ir tiek, kiek neaptariamas sodinių, uogynų bei kitų objektų perėjimas nuosavybėn sugrąžintos žemės savininkui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsniui, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam teisingumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių principus“.  

 

  1. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 Vytautas Greičius   

2014 m. gegužės 27 d.