Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PAKLAUSIMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. birželio 7 d. Nr. 2B-127
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei nedelsiant atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 5 d. nutarime Nr. XII-928 "Dėl paklausimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui" išdėstyto paklausimo (Nr. 1B-41/2014) "dėl išvados:
1) ar Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. Sp-176 "Dėl Seimo nario Viktoro Uspaskicho įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais ir Seimo nario mandato pripažinimo Gintarui Tamošiūnui" 3 punktu pripažinus, kad atsiradus laisvai Seimo nario vietai, Seimo nariu tampa Darbo partijos kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas buvęs Seimo narys, pirmasis Seimo nario mandato negavęs kandidatas - Gintaras Tamošiūnas, nebuvo pažeisti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 89 ir 90 straipsniai;
2) ar nebuvo pažeista tikroji rinkėjų valia Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. XI-2420 "Dėl 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų galutinių rezultatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje nustatymo" Živilei Pinskuvienei, Jolantai Gaudutienei, Jonui Pinskui, Vytautui Griciui visiškai panaikinus gautus pirmumo balsus ir šiuos kandidatus išbraukus iš Darbo partijos kandidatų sąrašo eilės."

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Elvyra Baltutytė

2014 m. birželio 7 d.