Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI TEISMO POSĖDŽIUI

2014 m. birželio 23 d. Nr. 2B-130
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,
s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 34/2014 pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-39/2014) ištirti, ar:
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 916 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 7.8, 7.9 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktams, konstituciniams valdžių padalijimo, teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1, 2 dalims;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 17 d. nutarimu "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 1157 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 16.3, 16.4, 17 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktams, konstituciniams valdžių padalijimo, teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 2 straipsnio 48 daliai, 46 straipsnio 5, 6 dalims.

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Gediminas Mesonis


2014 m. birželio 23 d.