Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2014-06-23 pirmininko potvarkis Nr. 2B-130

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI TEISMO POSĖDŽIUI
Dokumento tekstas: