Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. liepos 23 d. Nr. 2B-137
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Algirdui Taminskui iki 2014 m. rugpjūčio 27 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo (Nr. 1B-46/2014) "ištirti, ar LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447, 3 ir 5 punktuose nustatytas finansavimo dydis savivaldybėms ir šių lėšų paskirstymo kriterijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 29 ir 94 straipsniams, konstituciniams teisingumo bei teisinės valstybės principams."

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Gediminas Mesonis

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Algirdas Taminskas

2014 m. rugpjūčio 18 d.