Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 2B-139
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2014 m. rugpjūčio 29 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Lietuvos apeliacinio teismo prašymo (Nr. 1B-48/2014) "ištirti, ar:
1) Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (redakcija XI-2053, Žin, 2012-06-19, Nr. 68-3466) 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas reguliavimas, įtvirtindamas privalomą mokėjimą, nenustatant visų jo esminių elementų, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam valdžių padalijimo principui, Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui ir Konstitucijos 127 straipsnio 2 ir 3 dalims;
2) Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (redakcija XI-2053, Žin, 2012-06-19, Nr. 68-3466) 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas reguliavimas, kurio pagrindu ne valstybės nuosavybės subjektams nustatyta pareiga savo nuosavybę naudoti valstybės funkcijoms vykdyti, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29 ir 46 straipsniams."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Danutė Jočienė

2014 m. rugpjūčio 18 d.