Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI TEISMO POSĖDŽIUI

2014 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 2B-141
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,
s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 36/2014 pagal pareiškėjo - Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymą (Nr. 1B-47/2014) ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 7 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniams.
Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Elvyra Baltutytė

2014 m. rugpjūčio 26 d.