Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

2014 m. spalio 9 d. Nr. 2B-146
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2014 m. spalio 23 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-51/2014) ištirti:
"ar Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas (2007 m. sausio 18 d. redakcija) (Žin., 2007, Nr. 8-314; Nr. 18) "Pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir išmokama išėjusiems iš tarnybos šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems pareigūnams ir kariams <...> ištarnavusiems vidaus reikalų <...> sistemose <...> 20 ir daugiau metų" tiek, kiek nebuvo draudimo gauti valstybinę pareigūnų pensiją valstybės / viešojoje tarnyboje einantiems pareigas ar valstybės valdžios funkcijas atliekantiems (Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, ministrams, Ministrui Pirmininkui, teisėjams) asmenims ir savivaldybių tarybų nariams, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams";
"ar Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) (Žin., 2005, Nr. 71-2558) tiek, kiek nėra draudimo gauti valstybinę pareigūnų pensiją valstybės / viešojoje tarnyboje einantiems pareigas ar valstybės valdžios funkcijas atliekantiems (Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, ministrams, Ministrui Pirmininkui, teisėjams) asmenims ir savivaldybių tarybų nariams, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams";
"ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija, 2010 m. vasario 11 d. redakcija, 2010 m. spalio 26 d. redakcija ) (Žin., 2009, Nr. 152-6820; Žin., 2010, Nr. 23-1070; Žin., 2010, Nr. 132-6717) tiek, kiek nebuvo draudimo gauti valstybinę pareigūnų pensiją valstybės / viešojoje tarnyboje einantiems pareigas ar valstybės valdžios funkcijas atliekantiems (Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, ministrams, Ministrui Pirmininkui, teisėjams) asmenims ir savivaldybių tarybų nariams, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams".

Pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Vytautas Greičius

2014 m. spalio 9 d.