Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. spalio 15 d. Nr. 2B-147
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2014 m. spalio 22 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-52/2014) "ištirti:

1) ar Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (redakcija XI-2053, Žin, 2012-06-19, Nr. 68- 3466) 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas reguliavimas, įtvirtindamas privalomą mokėjimą, nenustatant visų jo esminių elementų, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam valdžių padalijimo principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 15 punktui ir 127 straipsnio 2 ir 3 dalims;
2) ar Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (redakcija XI-2053, Žin, 2012-06-19, Nr. 68- 3466) 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas reguliavimas, kurio pagrindu ne valstybės nuosavybės subjektams nustatyta pareiga savo nuosavybę naudoti valstybės funkcijoms vykdyti, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui."

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Algirdas Taminskas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Danutė Jočienė

2014 m. spalio 15 d.