Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI TEISMO POSĖDŽIUI

2014 m. spalio 24 d. Nr. 2B-151
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,
s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 39/2014 pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-51/2014) ištirti, ar:
- Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto (2007 m. sausio 18 d. redakcija) nuostata "Pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir išmokama išėjusiems iš tarnybos šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems pareigūnams ir kariams <...> ištarnavusiems vidaus reikalų <...> sistemose <...> 20 ir daugiau metų" tiek, kiek ja nebuvo draudžiama teisėjams gauti valstybinę pareigūnų pensiją, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams;
- Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalis (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) tiek, kiek ja nėra draudžiama teisėjams gauti valstybinę pareigūnų pensiją, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams;
- Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d., 2010 m. vasario 11 d., 2010 m. spalio 26 d. redakcijos) tiek, kiek ja nebuvo draudžiama teisėjams gauti valstybinę pareigūnų pensiją, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Vytautas Greičius

2014 m. spalio 24 d.