Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. spalio 29 d. Nr. 2B-152
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2014 m. lapkričio 10 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-53/2014) "ištirti, ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnis (2003 m. lapkričio 27 d. įstatymo Nr. IX-1859 redakcija), ta apimtimi, kiek jame nenustatytas specialus reguliavimas dėl Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtintame Vidaus tarnybos statute nustatyto išleidimo į atsargą amžiaus taikymo skiriant ir mokant pareigūnų ir karių valstybines pensijas, asmenų, kurie iš tarnybos išėjo iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo, atžvilgiu, neprieštarauja Konstitucijos 52 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas


Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Danutė Jočienė

2014 m. spalio 29 d.