Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. spalio 31 d. Nr. 2B-153
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2014 m. lapkričio 10 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-54/2014) "ištirti:
- ar Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio (2009-07-17 įstatymo Nr. XI-361 redakcija) III skirsnis tiek, kiek juo laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2012-04-30 apygardų prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareiginės algos koeficientas sumažintas nuo 11,8 iki 10,92, apygardų prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo - nuo 10,8 iki 10,10, apygardų prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro - nuo 10,4 iki 9,72, apygardų prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo - nuo 10,1 iki 9,54, apygardų prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo prokuroro - nuo 10,0 iki 9,45, apygardų prokuratūros prokuroro - nuo 9,5 iki 9,03; Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro - nuo 8,5 iki 8,20, Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros prokuroro - nuo 8,3 iki 8,01, kitų rajonų (miestų) apylinkių prokuratūros vyriausiojo prokuroro - nuo 9,3 iki 8,88, o kitų rajonų (miestų) apylinkių prokuratūros prokuroro - nuo 8,0 iki 7,76, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai "kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą", konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principams;
- ar Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio (2009-07-17 įstatymo Nr. XI-361 redakcija) III skirsnis (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1834 redakcija) tiek, kiek juo laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-12-31 apygardų prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiajam prokurorui nustatytas 9,72 pareiginės algos koeficientas, apygardų prokuratūros specializuoto skyriaus prokurorui - 9,45 pareiginės algos koeficientas, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai "kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą", konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principams."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau
Teisėjas
Gediminas Mesonis
2014 m. spalio 31 d.