Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Konstitucinio Teismo pranešimas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 P R A N E Š I M A S

 1996 m. liepos 2 d. Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje priimtas sprendimas priimti nagrinėti Lietuvos Respublikos Seimo kreipimąsi ištirti, ar Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako kontrolės įstatymo kai kurios normos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsniui.

Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtąja dalimi ir Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio antrąja dalimi pranešu, kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo dienos sustabdomas 1995 m. balandžio 18 d. priimto Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio ketvirtosios pastraipos bei 30 straipsnio, taip pat 1995 m. gruodžio 20 d. priimto Tabako kontrolės įstatymo 1 straipsnio penktosios ir šeštosios pastraipų, 3 straipsnio pirmosios dalies 6 punkto bei 11 straipsnio ketvirtosios ir penktosios dalių galiojimas iki tol, kol bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje.

Šis pranešimas oficialiai paskelbiamas Valstybės žiniose, taip pat laikraščiuose.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                J. Žilys

Vilnius, 1996 m. liepos 2 d.