Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Apie Lietuvos Respublikos Seimo statuto 73 straipsnio 3 dalies (1998 m. gruodžio 22 d. redakcija) galiojimo sustabdymą

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 PRANEŠIMAS

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 73 STRAIPSNIO 3 DALIES (1998 M. GRUODŽIO 22 D. REDAKCIJA) GALIOJIMO SUSTABDYMĄ

 2006 m. sausio 11 d.

Vilnius

 

Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 11 d. sprendimu „Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo“ priimtas nagrinėti pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. gruodžio 20 d. nutarime
Nr. X-455 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto 73 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstytas prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto 73 straipsnio 3 dalies nuostata „jeigu ne mažesnė kaip 1/4 Seimo narių grupė raštu pareikalauja sudalyti laikinąją kontrolės ar tyrimo komisiją, tokią komisiją Seimas turi sudaryti artimiausio posėdžio metu“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalyje įtvirtintam Seimo nario laisvo mandato principui.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį Seimo nutarimas ištirti, ar aktas atitinka Konstituciją, sustabdo šio akto galiojimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 160 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

p r a n e š u, kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos iki tol, kol bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje, sustabdomas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. vasario 17 d. priimto Lietuvos Respublikos Seimo statuto 73 straipsnio 3 dalies (1998 m. gruodžio 22 d. redakcija) galiojimas.

 

Pirmininkas                                       Egidijus Kūris