Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Apie Lietuvos Respublikos Seimo statuto 73 straipsnio 3 dalies (1998 m. gruodžio 22 d. redakcija) galiojimo sustabdymą

2006-01-11 pirmininko pranešimas

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 73 STRAIPSNIO 3 DALIES (1998 M. GRUODŽIO 22 D. REDAKCIJA) GALIOJIMO SUSTABDYMĄ

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 5-156

Dokumento tekstas: