Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

2006-12-15 pirmininko pranešimas

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 "DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS "ALITA" VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI" GALIOJIMO SUSTABDYMĄ

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 138-5276

Dokumento tekstas: