Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės akto galiojimo atstatymo

2007-05-05 pirmininko pranešimas

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 899 "DĖL MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ, KITŲ TYRĖJŲ IR DĖSTYTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ, KONKURSŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ, KITŲ TYRĖJŲ IR DĖSTYTOJŲ PAREIGAS EITI ORGANIZAVIMO, MOKSLO DARBUOTOJŲ, KITŲ TYRĖJŲ IR DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS IR PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO UNIVERSITETUOSE TVARKOS PATVIRTINIMO" (LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGPJŪČIO 18 D. NUTARIMO NR. 906 REDAKCIJA) 2.3 PUNKTO IR ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTO MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ, KITŲ TYRĖJŲ IR DĖSTYTOJŲ, DIRBANČIŲ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE, PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO (LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGPJŪČIO 18 D. NUTARIMO NR. 906 REDAKCIJA) 2 IR 3 PUNKTŲ, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMU NR. 962 "DĖL HABILITACIJOS TVARKOS PATVIRTINIMO" PATVIRTINTOS HABILITACIJOS TVARKOS 3 PUNKTO, IŠSKYRUS JO NUOSTATĄ "ABIEM ATVEJAIS BŪTINA, KAD NE MAŽIAU KAIP 2 MOKSLINIAI STRAIPSNIAI BŪTŲ SKELBTI LEIDINIUOSE, ĮTRAUKTUOSE Į MOKSLINĖS INFORMACIJOS INSTITUTO DUOMENŲ BAZES" IR NUOSTATĄ "IŠ KURIŲ BENT VIENAS SKELBTAS LEIDINYJE, ĮTRAUKTAME Į MOKSLINĖS INFORMACIJOS INSTITUTO DUOMENŲ BAZES", GALIOJIMO ATSTATYMĄ

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 52-2026

Dokumento tekstas: