Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 PRANEŠIMAS

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SPALIO 11 D. NUTARIMU NR. 1272 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO NUSTATYMO IR JŲ SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS METODIKOS PATVIRTINIMO“ (2006 M. SPALIO 5 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO NUSTATYMO IR JŲ SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS METODIKOS 3 IR 14 PUNKTŲ SUSTABDYMĄ

 2007-10-23

Vilnius

 

 

Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 23 d. sprendimu „Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo“ priimtas nagrinėti pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 22 d. dekrete Nr. 1K-1138 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ išdėstytas prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos patvirtinimo“ (2006 m. spalio 5 d. redakcija) patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos 14 ir 3 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai ir 41 straipsnio 3 daliai.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį Respublikos Prezidento teikimas ištirti, ar aktas atitinka Konstituciją, sustabdo šio akto galiojimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

p r a n e š u,  kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos iki tol, kol bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje, sustabdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos patvirtinimo“ (2006 m. spalio 5 d. redakcija) patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos 3 ir 14 punktų galiojimas.

 

Pirmininkas                                          Egidijus Kūris