Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

2007-10-23 pirmininko pranešimas

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SPALIO 11 D. NUTARIMU NR. 1272 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO NUSTATYMO IR JŲ SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS METODIKOS PATVIRTINIMO" (2006 M. SPALIO 5 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO NUSTATYMO IR JŲ SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS METODIKOS 3 IR 14 PUNKTŲ SUSTABDYMĄ

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 110-4515

Dokumento tekstas: