Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

2008-01-08 pirmininko pranešimas

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2007 M. SPALIO 31 D. DEKRETO NR. 1K-1143 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, SLAPTA BENDRADARBIAVUSIŲ SU BUVUSIOS SSRS SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS, REGISTRACIJOS, PRISIPAŽINIMO, ĮSKAITOS IR PRISIPAŽINUSIŲJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI" 2 STRAIPSNIO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 5-175

Dokumento tekstas: