Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl teisės akto galiojimo atstatymo

2010-02-26 pirmininko pranešimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 22 "DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS "LIETUVOS DUJOS" VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ 34 PROCENTŲ AKCIJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES, ŠIOS SUTARTIES PRIEDŲ, TAIP PAT AKCININKŲ SUTARTIES PROJEKTAMS" 1, 2 PUNKTŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 18 D. NUTARIMO NR. 292 "DĖL ILGALAIKĖS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SUTARTIES TARP AKCINĖS BENDROVĖS "LIETUVOS DUJOS" IR ATVIROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "GAZPROM" PAPILDYMO PROJEKTO" GALIOJIMO ATSTATYMO

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 25-1180

Dokumento tekstas: