Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 14 straipsnio galiojimo tam tikra apimtimi atstatymo

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO

 PRANEŠIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO GALIOJIMO TAM TIKRA APIMTIMI ATSTATYMO

 2014 m. liepos 11 d. Nr. 2B-135P

Vilnius

  2014 m. balandžio 17 d. Teisės aktų registre buvo oficialiai paskelbtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas, kad iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas byloje pagal pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. balandžio 10 d. nutarime išdėstytą prašymą (Nr. 1B-28/2014) ištirti, ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 14 straipsnis tiek, kiek juo Lietuvos Respublikos Seimui, gavus ekspertų grupės išvadą, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, nesuteikiama teisė spręsti dėl tokio referendumo skelbimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsnio 1 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

 Konstitucinis Teismas 2014 m. liepos 11 d. priėmė nutarimą Nr. KT36-N10/2014 „Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriuo inter alia pripažino, kad Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 64-2570) 14 straipsnis tiek, kiek pagal jį Lietuvos Respublikos Seimas privalo priimti nutarimą dėl referendumo paskelbimo tuo atveju, kai referendumui siūlomas sprendimas gali neatitikti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kylančių reikalavimų, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsnio 1 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi,

p r a n e š u, kad nuo Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. KT36-N10/2014 „Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ oficialaus paskelbimo dienos atstatomas Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 64-2570) 14 straipsnio tiek, kiek jis nėra pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojimas.

 Pirmininkas                                                                                                                 Dainius Žalimas