Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo priėmimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2014 m. lapkričio 18 d. Nr. 2B-162
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,
p r i i m a m a s pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas (Nr. 1B-54/2014) ištirti:
- ar Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio (2009 m. liepos 17 d. redakcija) III skirsnis tiek, kiek juo, pasak pareiškėjo, laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. apygardų prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareiginės algos koeficientas sumažintas nuo 11,8 iki 10,92, apygardų prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo - nuo 10,8 iki 10,10, apygardų prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro - nuo 10,4 iki 9,72, apygardų prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo - nuo 10,1 iki 9,54, apygardų prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo prokuroro - nuo 10,0 iki 9,45, apygardų prokuratūros prokuroro - nuo 9,5 iki 9,03; Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro - nuo 8,5 iki 8,20, Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros prokuroro - nuo 8,3 iki 8,01, kitų rajonų (miestų) apylinkių prokuratūros vyriausiojo prokuroro - nuo 9,3 iki 8,88, o kitų rajonų (miestų) apylinkių prokuratūros prokuroro - nuo 8,0 iki 7,76, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai "kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą ", konstituciniam teisinės valstybės principui;
- ar Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio (2009 m. liepos 17 d. redakcija) III skirsnis (2011 m. gruodžio 21 d. redakcija) tiek, kiek juo laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. apygardų prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiajam prokurorui nustatytas 9,72 pareiginės algos koeficientas, apygardų prokuratūros specializuoto skyriaus prokurorui - 9,45 pareiginės algos koeficientas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai "kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą", konstituciniam teisinės valstybės principui,
ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 43/2014.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Algirdas Taminskas