Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2014 m. lapkričio 25 d. Nr. 2B-167
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,
s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Pranui Kuconiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 44/2014 pagal pareiškėjos - Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą (Nr. 1B-57/2014) ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) tiek, kiek antrojo laipsnio valstybinę pensiją gaunančios, penkis ir daugiau vaikų pagimdžiusios (įvaikinusios), iki 8 metų juos išauginusios ir gerai išauklėjusios motinos praranda teisę gauti politiniams kaliniams ir tremtiniams skiriamą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau
Teisėjas
Pranas Kuconis
2014 m. lapkričio 25 d.