Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. 2B-174
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2014 m. gruodžio 17 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Lietuvos apeliacinio teismo prašymo (Nr. 1B-65/2014) "ištirti, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (redakcija XI-2053, Žin, 2012- 06-19, Nr. 68-3466) 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas reguliavimas, įtvirtindamas privalomą mokėjimą nenustatant visų jo esminių elementų, neprieštarauja konstituciniam valdžių padalijimo principui, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui ir Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau
Teisėja
Danutė Jočienė
2014 m. gruodžio 9 d.