Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-71/2021

2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. KT141-A-S130/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-71/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) XXXIII skyrius, 443 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokurorės 2020 m. sausio 22 d., 2020 m. vasario 5 d. nutarimais jį atvesdinti atliekant ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos, nurodytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje.

Pareiškėjas kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą, prašydamas peržiūrėti paaiškėjus naujoms aplinkybėms šio teismo 2020 m. balandžio 2 d. nutartį, kuri priimta pagal jo skundą dėl kardomųjų procesinių prievartos priemonių paskyrimo teisėtumo. Alytaus apylinkės teismo 2021 m. balandžio 19 d. nutartimi pareiškėjo skundas atmestas, pažymėjus, kad BPK nėra numatytas proceso atnaujinimas dėl procesinių prievartos priemonių taikymo, o pareiškėjas savo pažeistas teises gali ginti kreipdamasis į teismą dėl žalos, padarytos taikant procesines prievartos priemones, atlyginimo.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. birželio 14 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2021 m. vasario 11 d. sprendimas Nr. KT27-A-S27/2021, 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. KT121-A-S112/2021).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar BPK XXXIII skyrius, 443 straipsnis neprieštarauja Konstitucijai.

6.1. BPK XXXIII skyriuje reglamentuojamas baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. BPK 443 straipsnyje reglamentuojamas įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ar nutarties panaikinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

6.2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjui iškelta baudžiamoji byla nėra baigta nagrinėti ir joje nėra priimta įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ar nutarties.

Konstatuotina, kad pareiškėjo ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimus, galėjusius pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves. Alytaus apylinkės teismo 2021 m. balandžio 19 d. nutartis taip pat buvo priima ne pareiškėjo ginčijamų BPK XXXIII skyriaus, 443 straipsnio nuostatų pagrindu.

6.3. Vadinasi, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl BPK XXXIII skyriaus, 443 straipsnio atitikties Konstitucijai.

6.4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-71/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Vytautas Greičius

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Vytautas Mizaras

                                                                     Algis Norkūnas

                                                                     Daiva Petrylaitė

                                                                     Janina Stripeikienė