Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl ATPK atitikties Konstitucijai

2005-11-10 nutarimas bylos Nr. 01/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 163-2 STRAIPSNIO (2002 M. LIEPOS 5 D. REDAKCIJA) 5 DALIES IR ŠIO STRAIPSNIO (2003 M. LIEPOS 4 D. REDAKCIJA) 6 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2005, Nr. 134-4819

Dokumento tekstas: