Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-61/2021

2021 m. liepos 1 d. Nr. KT120-A-S111/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-61/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2021 m. sausio 4 d. nutartį, Kauno apygardos teismo 2021 m. sausio 13 d. nutartį ir įpareigoti Kauno apygardos teismą teisingai išspręsti pareiškėjo skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarties.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Kauno apylinkės teismo 2020 m. gruodžio 8 d. nutartimi atmestas pareiškėjo prašymas panaikinti Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės 3-iojo skyriaus prokurorės 2020 m. lapkričio 16 d. nutarimą. Šią Kauno apylinkės teismo nutartį pareiškėjas apskundė Kauno apygardos teismui, kuris 2021 m. sausio 13 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo skundo netenkino ir pirmosios instancijos teismo nutartį paliko galioti.

Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja ir su neskundžiama Kauno apygardos teismo 2021 m. sausio 4 d. nutartimi, kuria atmestas pareiškėjo prašymas nušalinti teisėją.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2021 m. gegužės 13 d., Konstituciniame Teisme gautas 2021 m. gegužės 17 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1, 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT40-A-S29/2019, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT177-A-S163/2020, 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT49-A-S46/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas panaikinti nurodytus teismų sprendimus ir įpareigoti Kauno apygardos teismą teisingai išspręsti pareiškėjo skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarties yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-61/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                 Elvyra Baltutytė

                                                                         Gintaras Goda

                                                                         Vytautas Greičius

                                                                         Danutė Jočienė

                                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                                         Vytautas Mizaras

                                                                         Algis Norkūnas

                                                                         Daiva Petrylaitė

                                                                         Janina Stripeikienė