Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl R. K. Urbaičio skyrimo Konstitucinio Teismo teisėju

2005-06-02 nutarimas bylos Nr. 10/05

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2005 M. KOVO 15 D. NUTARIMO NR. X-131 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ PASKYRIMO" 2 STRAIPSNIO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2005 M. KOVO 17 D. DEKRETO NR. 237 "DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI R. K. URBAITĮ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ" IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2005 M. KOVO 17 D. NUTARIMO NR. X-138 "DĖL R. K. URBAIČIO ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2005, Nr. 71-2561

Dokumento tekstas: