Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimo nuostatų, susijusių su Seimo veiklos nepertraukiamumu, Seimo nario pareigų nesuderinamumu su kitomis pareigomis bei darbu, išaiškinimo

2005-02-10 sprendimas bylos Nr. 04/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2004 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO (1998 M. GRUODŽIO 22 D. REDAKCIJA) 15 STRAIPSNIO 4 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2005, Nr. 21-664

Dokumento tekstas: