Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl profesinių ligų socialinio draudimo išmokų

2005-02-07 nutarimas bylos Nr. 9/02

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GEGUŽĖS 8 D. NUTARIMU NR. 506 "DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ 37 PUNKTO (2000 M. GEGUŽĖS 8 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO 1 DALIAI (1999 M. GRUODŽIO 23 D., 2001 M. LIEPOS 5 D. REDAKCIJOS

Paskelbta: Žin., 2005, Nr. 19-623

Dokumento tekstas: