Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS 

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO 

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. 2A-293
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

priimamas pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-213/2020 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 158 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo surašo advokatas arba, jeigu prašymą dėl proceso atnaujinimo paduoda fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti šį prašymą turi teisę jis pats.

ir byla pradedama rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 16-A/2020.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                                                                                                                             Dainius Žalimas