Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2020 m. birželio 1 d. Nr. 2A-136
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

priimamas pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-92/2020 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 33 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2018 m. birželio 29 d. redakcija) 9 straipsnio 2 dalies 1 punktas tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjo, neterminuotai ribojama nesunkų tyčinį nusikaltimą padariusiam asmeniui teisė tapti (būti) vidaus tarnybos pareigūnu.

ir byla pradedama rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 11-A/2020.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas   Dainius Žalimas