Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-45/2020, NR. 1A-46/2020, NR. 1A-47/2020, NR. 1A-48/2020, NR. 1A-49/2020, NR. 1A-50/2020, NR. 1A-51/2020, NR. 1A-57/2020, NR. 1A-58/2020

2020 m. balandžio 29 d. Nr. KT83-A-S78/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-45/2020, Nr. 1A-46/2020, Nr. 1A-47/2020, Nr. 1A-48/2020, Nr. 1A-49/2020, Nr. 1A-50/2020, Nr. 1A-51/2020, Nr. 1A-57/2020, Nr. 1A-58/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gauti šie pareiškėjų prašymai:

1.1. Prašymas Nr. 1A-45/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-251 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 24 d.

1.2. Prašymas Nr. 1A-46/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 3D-400 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 24 d.

1.3. Prašymas Nr. 1A-47/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-274 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 24 d.

1.4. Prašymas Nr. 1A-48/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 3D-190 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 24 d.

1.5. Prašymas Nr. 1A-49/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-950 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 24 d.

1.6. Prašymas Nr. 1A-50/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-179 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 24 d.

1.7. Prašymas Nr. 1A-51/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-534 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 24 d.

1.8. Prašymas Nr. 1A-57/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 3D-557 „Dėl Žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. kovo 2 d.

1.9. Prašymas Nr. 1A-58/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl Žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. kovo 2 d.

2. Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu šie prašymai sujungti.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

I

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

4. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2020 m. vasario 5 d. priėmė sprendimą Nr. KT19-A-S19/2020, kuriuo atsisakė nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] 2020 m. sausio 13 d. – 2020 m. sausio 30 d. laikotarpiu Konstituciniam Teismui pateiktus devynis prašymus (Nr. 1A-12/2020, Nr. 1A-14/2020, Nr. 1A-15/2020, Nr. 1A-16/2020, Nr. 1A-17/2020, Nr. 1A-18/2020, Nr. 1A-19/2020, Nr. 1A-27/2020, Nr. 1A-29/2020) ištirti šiuose prašymuose nurodytų žemės ūkio ministro įsakymų atitiktį konstituciniams principams, konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams.

5. Įvertinus pareiškėjų 2020 m. vasario 24 d. – 2020 m. kovo 2 d. laikotarpiu Konstituciniam Teismui pateiktų devynių prašymų (Nr. 1A-45/2020, Nr. 1A-46/2020, Nr. 1A-47/2020, Nr. 1A-48/2020, Nr. 1A-49/2020, Nr. 1A-50/2020, Nr. 1A-51/2020, Nr. 1A-57/2020, Nr. 1A-58/2020) turinį, konstatuotina, kad pareiškėjai juose prašo ištirti tų pačių žemės ūkio ministro įsakymų atitiktį konstituciniams principams, kaip ir minėtuose pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymuose, dėl kurių priimtas Konstitucinio Teismo 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020.

Vadinasi, pareiškėjai Konstituciniam Teismui pateikė analogiškus prašymus, kuriuose keliamų klausimų priimtinumas jau yra įvertintas nurodytame Konstitucinio Teismo sprendime.

6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, jeigu tapataus (analogiško) prašymo priimtinumo klausimas jau buvo išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (2020 m. vasario 5 d. sprendimai Nr. KT14-A-S14/2020 ir Nr. KT18-A-S18/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT28-A-S26/2020).

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymus Nr. 1A-45/2020, Nr. 1A-46/2020, Nr. 1A-47/2020, Nr. 1A-48/2020, Nr. 1A-49/2020, Nr. 1A-50/2020, Nr. 1A-51/2020, Nr. 1A-57/2020, Nr. 1A-58/2020.

II

8. Konstitucinis Teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutarime yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymu 2019 m. rugsėjo 1 d. Konstitucijoje buvo įtvirtintas individualaus konstitucinio skundo institutas: kiekvienas asmuo, gindamas savo konstitucines teises ar laisves, turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti jo konstitucines teises ar laisves, atitikties Konstitucijai (kitam aukštesnės teisinės galios aktui); individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimas Konstitucijoje nėra savitikslis; juo siekiama sudaryti galimybes veiksmingai apginti asmens konstitucines teises ar laisves, kurios galėjo būti pažeistos sprendimais, priimtais Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų (jų dalių) pagrindu.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstituciją teisinių santykių subjektai yra įpareigoti elgtis sąžiningai, nepažeisdami teisės; to reikalauja bendrasis teisės principas bona fides, neatsiejamas nuo konstitucinio teisinės valstybės principo (inter alia 2007 m. birželio 27 d., 2013 m. gruodžio 11 d., 2020 m. vasario 6 d. nutarimai); kad asmenys, manantys, jog jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti sąžiningai (2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2020 m. balandžio 8 d. sprendimai Nr. KT66-A-S61/2020 ir Nr. KT69-A-S64/2020).

Vadinasi, Konstitucija reikalauja, kad kiekvienas asmuo, įgyvendindamas savo konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti jo konstitucines teises ar laisves, atitikties Konstitucijai (kitam aukštesnės teisinės galios aktui), elgtųsi sąžiningai ir nepiktnaudžiautų savo konstitucine teise kreiptis į Konstitucinį Teismą.

9. Konstitucinio Teismo įstatyme yra įtvirtintos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės: Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punkte (2019 m. liepos 16 d. redakcija) nustatyta, kad Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. liepos 16 d. priimto Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 3, 13, 24, 28, 31, 32, 39, 40, 46, 48, 49, 531, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 84, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 671 ir 672 straipsniais įstatymo, kuriuo nustatyta Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą įgyvendinimo tvarka, travaux préparatoires, Konstituciniam Teismui siekta suteikti teisę skirti baudas už byloje dalyvaujančių asmenų procesinių teisių įgyvendinimą piktnaudžiavimo būdu (t. y. už atvejus, kai asmenys pateikia žinomai neteisingais faktais paremtą prašymą, nepateikia prašomos ir bylai nagrinėti reikšmingos informacijos ar nurodo ne visą ar klaidinamą informaciją, nepagrįstai teikia pakartotinius nušalinimus teisėjams, susirašinėdamas su Konstituciniu Teismu vartoja itin nemalonią, įžeidžiamą, grasinamą ar provokuojamą kalbą ar kitaip trukdo operatyviai ir ekonomiškai nagrinėti bylą konstitucinėje teisenoje), atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad dalyvaujantiems asmenims piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis ilgėja kitų prašymų ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai nagrinėjimo Konstituciniame Teisme terminai, sudaromos kliūtys Konstituciniam Teismui veiksmingai įgyvendinti konstitucinį teisingumą.

10. Kaip minėta, Konstitucinis Teismas 2020 m. vasario 5 d. priėmė sprendimą Nr. KT19-A-S19/2020, kuriuo atsisakė nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] 2020 m. sausio 13 d. – 2020 m. sausio 30 d. laikotarpiu Konstituciniam Teismui pateiktus devynis prašymus ištirti šiuose prašymuose nurodytų žemės ūkio ministro įsakymų atitiktį konstituciniams principams, konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams. Nurodytame sprendime Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymų turinį ir pateikimo aplinkybes, šie prašymai gali būti traktuojami ir kaip turintys piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių, ir atkreipė dėmesį į tai, kad dalyvaujantiems byloje asmenims piktnaudžiaujant savo procesinėmis teisėmis Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas. Minėtas Konstitucinio Teismo sprendimas pareiškėjui buvo išsiųstas 2020 m. vasario 6 d. registruotu paštu. Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ duomenimis, 2020 m. vasario 8 d. jis buvo įteiktas gavėjui.

Nepaisant to, ignoruodamas jau priimtą Konstitucinio Teismo sprendimą ir turėdamas žinoti apie piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis pasekmes, pareiškėjas [duomenys neskelbiami] 2020 m. vasario 24 d. – 2020 m. kovo 2 d. laikotarpiu Konstituciniam Teismui pakartotinai pateikė devynis savo turiniu analogiškus, taigi akivaizdžiai nepriimtinus nagrinėti Konstituciniame Teisme, prašymus.

Pažymėtina, kad toks pareiškėjo elgesys, kai jis, turėdamas suvokti savo teikiamo prašymo (teikiamų prašymų) akivaizdų nepriimtinumą ir šio prašymo (šių prašymų) svarstymo Konstituciniame Teisme beprasmiškumą, kreipiasi į Konstitucinį Teismą su tokio pobūdžio prašymu (prašymais), nėra suderinamas su sąžiningu naudojimusi savo konstitucine teise kreiptis į Konstitucinį Teismą ir konstitucinio teisingumo vykdymo tikslais; taigi toks konstitucinės teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą įgyvendinimas ne pagal paskirtį yra laikytinas pagal Konstituciją draudžiamu piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

11. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 2 dalį (2001 m. vasario 20 d. redakcija) už kiekvieną piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejį Konstitucinis Teismas piliečiams ir dalyvaujančių byloje asmenų atstovams turi teisę skirti iki vieno paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio baudą. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 1 358,6 Eur. Taigi, atsižvelgdamas į šiuos duomenis, Konstitucinis Teismas, konstatavęs dalyvaujančių byloje asmenų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, gali skirti iki 1 358,6 Eur baudą už kiekvieną tokio piktnaudžiavimo atvejį.

12. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir įvertinus nustatytą pareiškėjo [duomenys neskelbiami] piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis pobūdį, konstatuotina, kad yra pagrindas jam skirti 200 Eur dydžio baudą.

Paskirta bauda turi būti sumokėta per trisdešimt kalendorinių dienų nuo šio Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

13. Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra vykdomasis dokumentas (Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 straipsnio 7 dalis). Tai reiškia, kad pareiškėjui [duomenys neskelbiami] nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra pagrindas pradėti priverstinio vykdymo veiksmus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 40 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-45/2020, Nr. 1A-46/2020, Nr. 1A-47/2020, Nr. 1A-48/2020, Nr. 1A-49/2020, Nr. 1A-50/2020, Nr. 1A-51/2020, Nr. 1A-57/2020, Nr. 1A-58/2020.

2. Paskirti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] (asmens kodas [duomenys neskelbiami]) 200 Eur (du šimtai eurų) dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kuri per trisdešimt kalendorinių dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo šio Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo dienos, turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas