Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-86/2019

2020 m. vasario 12 d. Nr. KT28-A-S26/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-86/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas ištirti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 straipsnio, kuriame nustatytos santuokos nutraukimo sąlygos, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Kauno apylinkės teismo 2001 m. lapkričio 21 d. sprendimu patenkintas pareiškėjo prašymas nutraukti santuoką. Šis sprendimas nebuvo apskųstas apeliacinės instancijos teismui ir įsiteisėjo.

3. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja ne su santuokos nutraukimu, o su byloje dėl santuokos nutraukimo sumokėto žyminio mokesčio negrąžinimu.

Pareiškėjui kreipusis į teismus dėl žyminio mokesčio grąžinimo, Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo atskirojo skundo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį, kuria pareiškėjo prašymas grąžinti žyminį mokestį netenkintas, 2015 m. balandžio 13 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį paliko nepakeistą, inter alia pažymėjęs, kad pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 4 dalyje nustatytą naikinamąjį kreipimosi dėl žyminio mokesčio grąžinimo terminą (2 metai).

4. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 19 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

6. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2019 m. gruodžio 18 d. priėmė sprendimą Nr. KT74-A-S60/2019, kuriuo atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti Civilinio kodekso 3.60 straipsnio atitiktį Konstitucijai. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su tais pačiais teismų sprendimais dėl žyminio mokesčio grąžinimo, kaip ir savo prašyme, dėl kurio priimtas Konstitucinio Teismo 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT74-A-S60/2019.

Vadinasi, pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pakartotinai ir pateikė tapatų (analogišką) prašymą, kuriame keliamo klausimo priimtinumas jau yra įvertintas nurodytame Konstitucinio Teismo sprendime.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, jeigu tapataus (analogiško) prašymo priimtinumo klausimas jau buvo išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (2020 m. vasario 5 d. sprendimai Nr. KT14-A-S14/2020 ir Nr. KT18-A-S18/2020).

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

9. Pažymėtina, kad pareiškėjo pakartotinis kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (2020 m. vasario 5 d. sprendimai Nr. KT14-A-S14/2020 ir Nr. KT18-A-S18/2020).

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-86/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas