Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-1/2020, NR. 1A-7/2020, NR. 1A-12/2020, NR. 1A-14/2020, NR. 1A-15/2020, NR. 1A-16/2020, NR. 1A-17/2020, NR. 1A-18/2020, NR. 1A-19/2020, NR. 1A-27/2020, NR. 1A-29/2020

2020 m. vasario 5 d. Nr. KT19-A-S19/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-1/2020, Nr. 1A-7/2020, Nr. 1A-12/2020, Nr. 1A-14/2020, Nr. 1A-15/2020, Nr. 1A-16/2020, Nr. 1A-17/2020, Nr. 1A-18/2020, Nr. 1A-19/2020, Nr. 1A-27/2020, Nr. 1A-29/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gauti šie pareiškėjo prašymai:

1.1. Prašymas Nr. 1A-1/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (1994 m. liepos 18 d. redakcija) 36 straipsnis, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) 37 straipsnis, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. redakcija) 37 straipsnis.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 6 d.

1.2. Prašymas Nr. 1A-7/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl valstybės vienkartinių išmokų bei kitų tikslinių kompensacijų panaudojimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 10 d.

1.3. Prašymas Nr. 1A-12/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 3D-400 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 13 d.

1.4. Prašymas Nr. 1A-14/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 15 d.

1.5. Prašymas Nr. 1A-15/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-950 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 16 d.

1.6. Prašymas Nr. 1A-16/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-179 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 16 d.

1.7. Prašymas Nr. 1A-17/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-251 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 16 d.

1.8. Prašymas Nr. 1A-18/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 3D-557 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 16 d.

1.9. Prašymas Nr. 1A-19/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 3D-190 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 16 d.

1.10. Prašymas Nr. 1A-27/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-534 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 27 d.

1.11. Prašymas Nr. 1A-29/2020 ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-274 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 30 d.

2. Konstitucinio Teismo 2020 m. vasario 5 d. sprendimu šie prašymai sujungti, kad būtų priimtas vienas sprendimas.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymu 2019 m. rugsėjo 1 d. Konstitucijoje buvo įtvirtintas individualaus konstitucinio skundo institutas: kiekvienas asmuo, gindamas savo konstitucines teises ar laisves, turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti jo konstitucines teises ar laisves, atitikties Konstitucijai (kitam aukštesnės teisinės galios aktui) (Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalis (2019 m. kovo 21 d. redakcija)); teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą įgyvendinama šiam asmeniui išnaudojus visas teisinės gynybos priemones ir kitomis Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis (Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalis (2019 m. kovo 21 d. redakcija)) (2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020).

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo pagal Konstituciją neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020), taip pat kad pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, kai jis siekia apginti ne savo, o kito asmens (kitų asmenų) konstitucines teises ar laisves (2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT33-A-S22/2019).

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo įvertinti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (1994 m. liepos 18 d. redakcija) 36 straipsnis, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) 37 straipsnis, Socialinio draudimo pensijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. redakcija) 37 straipsnis, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl valstybės vienkartinių išmokų bei kitų tikslinių kompensacijų panaudojimo“.

Pažymėtina, kad pareiškėjas prašymuose nenurodo ne tik konkrečių ginčijamų įstatymų pagrindu priimtų sprendimų, kuriais galimai buvo pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės, bet ir jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad galėjo būti pažeistos jo konstitucinės teisės ar laisvės, ir kad, prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, jis būtų naudojęsis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pateikdamas bendro pobūdžio prašymus, o ne siekdamas apginti savo galimai pažeistas konstitucines teises ar laisves. Taigi pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl minėtų įstatymų konstitucingumo.

6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymus Nr. 1A-1/2020 ir Nr. 1A-7/2020.

8. Kaip minėta, pareiškėjas prašymuose Nr. 1A-12/2020, Nr. 1A-14/2020, Nr. 1A-15/2020, Nr. 1A-16/2020, Nr. 1A-17/2020, Nr. 1A-18/2020, Nr. 1A-19/2020, Nr. 1A-27/2020, Nr. 1A-29/2020 prašo ištirti žemės ūkio ministro įsakymų atitiktį konstituciniams principams.

9. Pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams. Prašymai išspręsti tokius klausimus nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT73-A-S59/2019, 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. KT4-A-S4/2020).

10. Vadinasi, pareiškėjo prašymai įvertinti žemės ūkio ministro įsakymų atitiktį konstituciniams principams yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

11. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymus Nr. 1A-12/2020, Nr. 1A-14/2020, Nr. 1A-15/2020, Nr. 1A-16/2020, Nr. 1A-17/2020, Nr. 1A-18/2020, Nr. 1A-19/2020, Nr. 1A-27/2020, Nr. 1A-29/2020.

13. Pažymėtina ir tai, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymų turinį ir pateikimo aplinkybes, be kita ko, į tai, kad pareiškėjas per trumpą laiką pateikė vienuolika analogiško pobūdžio prašymų, daugumoje tų prašymų ginčijami įvairūs to paties Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirto tirti teisės akto pakeitimai, kad pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą ne siekdamas apginti savo galimai pažeistas konstitucines teises ar laisves, bet pateikdamas bendro pobūdžio prašymus, tokie pareiškėjo kreipimaisi gali būti traktuojami ir kaip turintys piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

14. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymus Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-1/2020, Nr. 1A-7/2020, Nr. 1A-12/2020, Nr. 1A-14/2020, Nr. 1A-15/2020, Nr. 1A-16/2020, Nr. 1A-17/2020, Nr. 1A-18/2020, Nr. 1A-19/2020, Nr. 1A-27/2020, Nr. 1A-29/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas