Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-88/2019

2020 m. vasario 5 d. Nr. KT18-A-S18/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-88/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti, kad baudžiamojoje byloje, kurioje jis pripažintas padaręs nusikalstamas veikas, buvo pažeistas konstitucinis principas non bis in idem, pagal kurį niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.

2. Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 9 d. nuosprendžiu pareiškėją pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 249 straipsnio 1 dalyje ir 260 straipsnio 3 dalyje. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. lapkričio 10 d. nuosprendžiu Kauno apygardos teismo nuosprendžio dalį pareiškėjo atžvilgiu paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atmetė.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 23 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2019 m. gruodžio 11 d. priėmė sprendimą Nr. KT66-A-S52/2019, kuriuo atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą peržiūrėti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nuosprendį, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nuosprendį ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartį. Minėtas pareiškėjo prašymas buvo grindžiamas tuo, kad, pasak pareiškėjo, jis buvo nubaustas du kartus už tas pačias nusikalstamas veikas.

Vadinasi, pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pakartotinai ir pateikė tapatų (analogišką) prašymą, kuriame keliamo klausimo priimtinumas jau yra įvertintas nurodytame Konstitucinio Teismo sprendime.

6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, jeigu tapataus (analogiško) prašymo priimtinumo klausimas jau buvo išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

8. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo pakartotinis kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-88/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas