Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2018 m. rugsėjo 5 d. Nr. 2B-49

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 27 straipsniu, 84 straipsniu ir siekdamas tolygiai paskirstyti Konstitucinio Teismo teisėjų darbo krūvį:

1. P a n a i k i n u Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2018 m. rugpjūčio 31 d. potvarkį Nr. 2B-46 „Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui“.

2. S k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 13/2018 pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-16/2018 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71 straipsnio 3 daliai, 5 dalies nuostatoms „Seimas balsuoja už visą taip suformuotą komisijos narių sąrašą. Jeigu jis nepatvirtinamas, procedūra kartojama“, 232 straipsnio 3 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. XIII-1227 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau Susipažinau

Teisėjas Teisėjas

Gediminas Mesonis Vytautas Greičius

2018 m. rugsėjo 5 d. 2018 m. rugsėjo 5 d.